Velkommen > Ydelser > Supervision

 
 
 

Supervision


Supervision betyder overblik. I vores daglige arbejde sker det let, at vi fortaber os i enkeltheder og mister overblikket. I supervision arbejders der med at skabe helhed og overblik samt afdække og fastholde målet. 
Supervision er en struktureret samtale hvor fokus er på et fagligt dilemma. I samtalen undersøges problemet med henblik på at skabe ny indsigt og handlemuligheder.
Supervision sigter mod at øge kvaliteten af det arbejde, man som fagperson leverer. 
Supervision handler både om at håndtere konkrete opgaver og om at håndtere sig selv i opgaven. På denne måde kan supervision medvirke til at udvikle et solidt fagligt fodfæste.
Jeg tilbyder supervision til fagfagligt personale, der arbejder med børn, unge og/eller familier som socialrådgivere, pædagoger og lærere. 
Desuden tilbyder jeg supervision af psykologer indenfor PPR på vej mod autorisation.
 

 
 

 

Else Holck
 

Home