Velkommen > Ydelser > Rådgivning til familier

 
 
 

Rådgivning til familier


I enhver familie kan der opstå perioder med udfordringer. Det kan være i forhold til, at der indtræffer store ændringer i familien f.eks. dødsfald, skilsmisse eller anden livsforandring, som påvirker hele familien.
Der kan også være tale om udfordringer, som kan være svære at håndtere i forhold til et eller flere af børnene f.eks. omkring vrede, skolevægring, computerafhængighed eller lign.
Andre gange kan man opleve, at der er opstået en situation i familien, hvor man oplever mange småkonflikter i hverdagen, som er medvirkende til, at en stemning i familien, som ikke er, som man ønsker.
Uanset problemernes omfang kan man som forældre have brug for hjælp til, at kommer videre.
At have samtaler med mig, vil hjælpe jer til en større indsigt og forståelse af de udfordringer I oplever i familien og give jer redskaber til håndteringen af disse. På længere sigt vil de bidrage til en bedre stemning og større nærhed i familien.
Rådgivningen vil tage udgangspunkt i jeres behov i kortere eller længere forløb. 
I et længere forløb kan indgå,
En afdækning af familiedynamikkerne
En forældreprofil
Observation af samspil i familien samt intervention.
Der vil evt. afsluttes med en skriftlig redegørelse.

 

 
 

 

Else Holck
 

Home