Velkommen > Ydelser > Psykologisk undersøgelse af børn/unge

 
 
 

Psykologisk undersøgelse af børn/unge


Er du usikker på, om dit barn har de samme forudsætninger som andre kan opstå, hvis du oplever at dit barn mistrives hjemme eller i skolen, uden at du har en forklaring på det. Måske er dit barns problemer af en sådan karakter, at der er behov for nærmere udredning.
I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at få lavet en psykologisk undersøgelse. En sådan undersøgelse kan være et godt redskab for at afdække eventuelle pædagogiske behov hos dit barn.
En psykologisk undersøgelse kan afdækket ressourcer og vanskeligheder, både følelsesmæssigt, socialet eller kognitivet og kan være vigtigt i forhold til at afklare, om dit barn har specielle pædagogiske behov.
Der tages udgangspunkt i et opstartsmøde hvor probemstillingerne afdækkes.
Herefter kan undersøgelsen indeholde emner som:
- Kognitiv test
- Samtale med barnet, forældre og eventuelt øvrige relevante personer i         barnets netværk som pædagoger, lærere, bedsteforældre og lignende
- Observation af barnet i forskellige sammenhænge
- diverse spørgeskemaer
Efter undersøgelsen udfærdies en skriftlig rapport med en samlet vurdering,  som gennemgås med de relevante personer.
Der følges op med anbefalinger af eventuelle pædagogiske tiltag.

Hvis det ønskes, kan der aftales et forløb, hvor I får støtte i forbindelse med en  ændring af eventuelle tilgange til jeres barn. Hvordan støtten skal udformes aftales med udgangspunkt i jeres behov.

 

 
 

 

Else Holck
 

Home